Toaletter

Miljømerkede biologiske toaletter

Velg Svanemerkede biologiske toaletter.

Hva?

Til hytter og hus uten tilknytning til offentlig kloakknett kan du velge et biologisk toalett som omdanner avfallet til kompost.

Hvordan?

Velg mellom forskjellige klosetter med Svanemerket. Pass på å kjøpe en modell med tilstrekkelig kapasitet, det beste er å kjøpe så stor som du har plass til. Modeller med varmekabel gir raskere nedbryting av avfallet.

Hvorfor?

Tradisjonell utedo medfører forurensning av vannkilder i hytteområder. Kjemikalietoaletter og andre systemer innebærer ingen egentlig løsning på problemene. I biologiske toaletter omdannes avfallet under kontrollerte forhold til nyttig kompost.