Strøm

Vi trenger alle lys og varme i hjemmet. Det er ikke å komme utenom at strøm er en vare vi alle trenger og vi alle kjøper. Strømkjøp er i seg selv ikke noe problem. Alle vil kjøpe strøm. Prisen er den største utfordringen når det kommer til strøm. Vi vil jo gjerne ha strømmen så billig som mulig. Tidligere var fokus på strøm kun på pris. Vi ville ha billig strøm siden strøm er strøm. Det var ikke noe forskjell på kvaliteten og det var ikke noe forskjell på hvor strømmen kom i fra.

Det er nå i endring og folk fokuserer mer på hva slags type strøm det er og hvordan strømmen er laget. Man kan si at det er et grønt skifte innenfor strøm også selv om strømmen som lages i Norge allerede er grønn da så å si all strøm i Norge produseres fra vannkraft.

Miljømerket strøm

Når du finner en leverandør av strøm tilbyr flere og flere leverandører miljømerket strøm. Dette gir det som bruker og kjøper av strøm en mulighet til å ta et bevisst valg om ditt strømforbruk. Strøm er såpass internasjonalt at selv om vi i Norge kun produserer grønn strøm så selges det ikke kun grønn strøm i Norge. Norge som land kjøper og selger strøm. Dette fordi strøm er ferskvare kan ikke strømmen lagres når man har overskudd av strøm.

Strømnettet er derfor koblet med Europa og har Norge for mye strøm sendes det ut av landet. Har Norge litt lite strøm i deler av landet kjøper man det inn fra utlandet. Dette med utenlands kjøpt strøm gjør at man får strøm i Norge fra produsenter som lager strøm fra andre kilder enn vann.

Når man så velger eller betaler for grønn strøm betyr ikke det at man velger hvem som skal produsere din strøm. Strømmen til huset ditt kommer til deg om du vil eller ikke fra hvem det nå måtte være. All strøm produsert går inn i et nett og ingen vet hvor strømmen som kommer til ditt hus kommer fra.

Derfor vil strømmen som du finner i din stikkontakt være den samme om du betaler for grønn strøm eller ikke. Det du sikrer deg ved å kjøpe strøm fra en leverandør som garanterer for grønn strøm er at den leverandøren når han kjøper strøm på Nord Pool Spot, som er en strøm børs, kun kjøper eller betaler en leverandør som driver med grønn produksjon av strøm.

Med andre ord, så er det en forskjell på hva du får i stikkontakten og hva som betales for. Strømmen kommer så betales den for til noen som produseres. Strømmarkedet er veldig spennende da alle produserer og selger til et sted. Statkraft som netteier distribuerer strøm som er produsert til alle som trenger det. Måten produsenter får betalt og bruker betaler er ved hjelp av mange forskjellige tellere overalt som teller hvor mye som blir produsert og hvor mye som brukes av hver enkelt slik at de som produserer får riktig betalt og de som bruker betaler riktige beløp.