Smøreolje

Miljømerket smøreolje svanen

Spør etter svanemerkede smøreoljer til motorer og maskiner.

Hva?

  • Smøreoljer er produkter som skal redusere friksjon. Dette hindrer varmgang og slitasje i maskiner.
  • Produktgruppen omfatter kjedeolje til motorsager, hydraulikkolje til større maskiner, totaktsolje for innblanding i bensin, smørefett, girolje mm.

Hvorfor?

Smøreoljer er som regel basert på mineralolje som er en begrenset ressurs. Svanemerking av oljer fremmer bruk av oljer laget av planter, og olje laget ved gjenvinning av brukt olje. For de fleste bruksområder, er det stilt krav om at oljen skal kunne brytes ned i naturen uten skadelige reststoffer.