Røyking

Tobakk og miljø

mhv

At røyking ikke er bra for helsen er noe alle vet. Men hvilke konsekvenser har tobakksrøyking for verdens naturmiljø? Og hvordan er arbeidsforholdene for de som produserer et av verdens største forbruksprodukter? Kanskje vi burde etterspørre ”rettferdige” og økologiske sigaretter? Hvis vi altså ikke velger å stumpe røyken…

Hva?

 • Dyrking av tobakk stammer fra indianerne og ble brakt til Europa ca. 1560. Først var tobakk vanlig i form av piperøyking, mens sigarer og sigaretter ble vanlig på 1800-tallet.
 • Tobakk produseres i over hundre land, for det meste u-land. Kina, USA, India, Brasil, Tyrkia og Zimbabwe står for nærmere to tredeler av verdens tobakksproduksjon.

Hvordan?

 • Du blir sikkert ikke overrasket over å høre at det mest miljøvennlige du kan gjøre i forhold til røyking, er å la være.
 • Nest best; røyk mindre.
 • Gode råd til deg som vil slutte å røyke finner du påwww.tobakk.no. Du kan også ringe røyketelefonen; 800 400 85.
 • Hvis du vil slutte å røyke, kan røykfri nikotin være et alternativ mens du trapper ned. Det finnes både i form av nikotintyggegummi, nikotinplaster, skråtobakk og snus.
 • Husk å ta hensyn til andre hvis du røyker. Aller helst bør du ta med deg røyken ut. Sørg for at sneipen havner i søpla, spesielt hvis du røyker filtersigaretter. Sneipen må selvfølgelig være HELT slukket!

Hvorfor?

 • Dyrking av tobakk krever store mengder gjødsel og giftige sprøytemidler. En tobakksåker sprøytes opp til 16 ganger i løpet av en tre måneders sesong. DDT er et eksempel på et sprøytemiddel som blir brukt. Dette sprøytemiddelet er totalforbudt i hele den vestlige verden, og regnes i dag som en av de verste miljøgiftene mennesker har funnet opp.
 • Bruk av insektmidler i tobakksproduksjon kan bidra til å utvikle sprøytemiddelresistente malariamygg. Dette vil gjøre bekjemping av malaria vanskeligere.
 • I tillegg til helsefaren fra sprøytemidler, er tobakksdyrkerne utsatt for såkalt “Grønn tobakkssyke” (GTS), som fører til kvalme, slapphet, svimmelhet, indre kramper, og ustabilt blodtrykk og hjerterytme. GTS skyldes at nikotinen absorberes gjennom huden fra våte tobakksblader.
 • I mange u-land blir trær hogd ned og brukt som brensel for tørking og behandling av tobakksbladene. Slik hogst står anslagsvis bak 1,5 prosent av den totale avskogingen i verden.
 • Tobakksplantasjer tar opp arealer hvor man kunne ha dyrket nok mat til 10-20 millioner mennesker.
 • Tobakksrøyk inneholder rundt 4.000 kjemiske stoffer, inkludert kreftfremkallende, irriterende og giftige stoffer. Dette gjør at røyking er den største kilden til dårlig inneklima i den vestlige verden.
 • Sigarettsneiper antas å utgjøre cirka 40 prosent av søppelet i gatene i Storbritannia.