Reiser

Miljøtips for sydenturister

Sydenturismen skaper arbeidsplasser og inntekter, men også store lokale miljøproblemer. Vannreserver brukes opp, søppelet flyter og den lokale naturen må vike plass for hoteller og golfbaner. På Ibiza er fem av sju grunnvannskilder blitt forurenset, og de fleste brønnene er gått tomme.

Hva?

Mye av det du kan gjøre for å motvirke denne trenden, ligner på det du kan gjøre hjemme for å leve litt mer miljøvennlig: Spar på strømmen og vannet, og ikke kast søppel på gata.

Hvordan?

 • Skru av lyset og aircondition-anlegget etter deg når du forlater rommet.
 • Ikke la vannet renne unødig. Ikke dusj så lenge og ofte. I Norge er vi bortskjemt med tilsynelatende ubegrensede mengder med rennende vann, men slik er det ikke overalt.
 • Skifter du laken, håndklær og sengetøy hver dag når du er hjemme? Ikke? Da trenger du det ikke når du er på ferie heller, samme hvor fint og dyrt hotellet er. Det kan hende de ansatte uoppfordret vil skifte håndklær og sengetøy. Da kan du si ifra direkte at det ikke er nødvendig.
 • Tommelfingerreglene for valg av transportmiddel er de samme overalt: Det beste miljøvalget er å gå. Nest best er sykkel (som du kanskje kan få leie). Deretter følger kollektivtransport som tog og buss, så moped, lett motorsykkel, bil og – til slutt – fly og hurtigbåt.
 • Vanlige tommelfingerregler også for avfall: Kjøp minst mulig søppel, bruk returordninger der finnes, og ikke kast noe på gata eller i naturen.
 • Støtt lokalbefolkningen ved bare å kjøpe lokalt produserte souvenirer der det er mulig. Men unngå produkter laget av truede plantesorter og/eller dyr.
 • Ved å velge små, lokale pensjonater og hoteller, støtter du lokalbefolkningen i større grad enn om du tar inn på et skandinavisk “reisesenter”.
 • Du kan velge å bo på et hotell som ikke har svømmebasseng. Eventuelt kan du forlange å få vite av reiseoperatørene hvor vannet i svømmebassenget kommer fra, og kreve garanti for at turismen ikke ødelegger for lokalbefolkningen.
 • Følg lokale anvisninger. Noen steder kan du for eksempel få beskjed om å kaste brukt dopapir i ei bøtte ved siden av toalettet, istedenfor å skylle det ned i avløpet. Grunnen kan være smale avløpsrør og fare for at de går tette, med påfølgende oversvømmelser med utslipp innen- eller utendørs. Følg rådene, og bruk hodet.
 • Det finnes egne turoperatører som satser på økoturisme. Se for eksempel linkene under.

Hvorfor?

 • For miljøet er energisparing vel så viktig i utlandet som i Norge. Energikildene er som regel enten olje-, kull- eller atomkraft.
 • Hvert skift av sengetøy betyr stort forbruk av vann og vaskemidler.
 • Man merker ikke så mye til de lokale miljøproblemene når man bare er på ferie et sted i et par uker. Det er lokalbefolkningen som betaler prisen. Når 200.000 – 300.000 liter vann pumpes inn i svømmebassenger på turiststedene hver dag, betyr det ofte at lokalbefolkningen blir stående uten rennende vann. For ikke å snakke om hvor tørre elvene blir. Ikke helt rettferdig, kanskje?
 • Ofte innebærer ikke svømmebassengene bare høyt vannforbruk, men også bruk av store mengder kjemikalier.