Pels

Miljøtips om pels

Mange tror at pels er et miljøvennlig plagg, men sannheten er at pelsproduksjon er både forurensende, og energi- og ressurssløsende.

Hva?

 • I Norge produseres pels av mink, rev og noe kanin.
 • Det er forbudt å fange dyr med fotsaks i Norge. All pelsproduksjon her til lands skjer på pelsdyrfarmer.
 • I underkant av 1 million dyr pelses årlig og over 90 % av pelsene eksporteres.
 • Pelsen blir brukt til produksjon av pelskåper, krager og annen “pynt”.

Hvordan?

 • Unngå pels eller andre klesplagg med krager, pynt og lignende som er laget av pels.
 • Kjøp heller varme klær laget av ull, økologisk bomull eller skinn fra matproduserende dyr.

Hvorfor?

 • Rømte dyr av både mink og rev klarer seg ofte i naturen. Rømte dyr fra farmene kan skade andre arter. Sjøfugl, oter og muligens også amfibier påvirkes negativt av den høye minkbestanden. Mink er en art som ikke fantes i Norge tidligere, slik at all mink her til lands stammer fra rømte dyr.
 • Forurensningsbidraget fra pelsdrift er betydelig. Gjødselen har et høyt innhold av nitrogen og fosfor. Dette utgjør et stort problem lokalt, spesielt hvis det er vassdrag eller innsjøer i nærheten.
 • Etter at dyrene er pelset blir skrottene i noen tilfeller brukt til pelsdyrmat. I de aller fleste tilfeller blir imidlertid skrottene dumpet og utgjør et avfallsproblem.
 • Kjemikaliebruken til bearbeiding av skinnene er betydelig. Det benyttes opptil 52 ulike kjemikalier!
 • Energibruken er stor ved produksjon av pels. Dyrene spiser en del restprodukter, men i tillegg fóres de med korn, soya m.m. som kunne vært brukt til menneskemat. Pelsene transporteres ofte til Asia eller Sør-Europa for bearbeiding for så å sendes tilbake til Norge.
 • Den vestlige del av verden har i dag et svært høyt materielt forbruk. Mye av dette forbruket er av luksusgoder som ikke er nødvendig, og pels er et slikt gode.