Papir

Miljømerket kopi – og trykkpapir

Velg Svanemerket kopi- og trykkpapir.

Hva?

Gruppen omfatter papir til bruk i blant annet kopimaskiner, printere og trykkerier.

Hvordan?

Din leverandør av kopipapir bør kunne levere svanemerket papir.

Hvorfor?

Papirindustrien er tradisjonelt en forurensende industri, selv om den i de siste tiår har gjenomgått store forbedringer. Svanemerket stiller blant annet krav til treråvarer, utslipp til luft og vann fra papirfabrikken og krav til kjemikalier og tilsetningsstoffer.