Om etisk forbruk

Hva er etisk forbruk?

Etisk forbruk er å kjøpe varer som er fremstilt og tilbys av produsenter og selskaper som opptrer i tråd med grunnleggende etiske verdier som tar vare på miljø, mennesker og dyr.

Les mer om forbruk for rettferdighet
Les mer om miljøbevisst forbruk
Les mer om å bruke mindre

Etiske forbrukere trekker sammenhengene mellom de store “verdensproblemene” og egen hverdag. De ønsker å gjøre noe. Det er viktig at forbrukere som er opptatt av miljø, menneskerettigheter, rettferdig fordeling og dyrevelferd gis muligheten til å gjøre valg i hverdagen som faktisk kan forandre verden. Den bevisste og etiske forbruker tar ansvar for konsekvensene ens forbruk har for samfunnet, og ønsker å bidra til en bærekraftig og rettferdig produksjon og samfunnsutvikling. Etisk Forbrukernettverk er opprettet for å veilede forbrukere til å kunne ta disse valgene, og vi fokuserer på miljøhensyn, rettferdighet og dyrevelferd.

Les mer om Etisk forbrukernettverk
Les mer om etiskforbruk.no

Større miljøproblemer, mer handel på tvers av landegrenser og verdensdeler og industrialisert landbruk er utviklingstrekk som med rette har fremkalt økende skepsis blant forbrukerne. Forbrukerne er skeptiske til genmat, store multinasjonale selskaper og høns i A4-bur. Massemediene i en globalisert verden sender de underbetalte arbeiderne i klesindustrien i Asia og den fattige kaffeprodusenten vår i Latin-Amerika rett inn i TV-stua. Bevisste forbrukere i samspill med dagens mediasamfunn fungerer som riset bak speilet for selskaper som opptrer i strid med forbrukernes verdier.

I utlandet har det gjennom flere år vært rettet et sterkere fokus på etisk handel enn i Norge, og i tillegg til egne organisasjoner for etiske forbrukere finnes en rekke kampanjer rettet mot spesielle selskaper og produkter. Nå ser vi at interessen også er økende i Norge. Mange av forbrukerkampanjene spres over landegrensene og globaliseres, da skytset ofte rettes mot multinasjonale selskaper som holder hus og selger sine produkter i mange land.

Det nytter!
Selskapene produserer de produktene vi vil ha. Selv mektige storselskaper er nødt til å heve sine etiske standarder når de risikerer å få negativt søkelys i media og sviktende omsetning som følge av miljøsynder eller brudd på menneskerettighetene. Mer tilgjengelig informasjon, stor mediainteresse og merkeordninger bidrar til at forbrukernes bevissthet rundt etisk forbruk er stigende, og forbrukernes makt blir stor.

Det finnes mange gode eksempler på at forbrukerkampanjer og økt bevissthet har bidratt til å gjøre verden bedre. Et godt eksempel i Norge er Regnskogsfondets kampanje mot salg av hagemøbler produsert av utrydningstruet regnskog. Sammen med andre organisasjoner og bevisste forbrukere har kampanjen oppnådd store resultater på få år. Det finnes snart ingen møbelkjeder som tør å selge miljøfiendtlige regnskogsmøbler etter masse spørsmål og krav fra forbrukere og store mediaoppslag. Nå skal Regnskogsfondet og norske forbrukere også ta opp kampen mot andre produkter produsert av utrydningstruet regnskog.