Økologisk mat – generelt

Disse kjedene er best på økologisk mat

Framtiden i våre hender (FIVH) har undersøkt hvilke dagligvarekjeder som har størst utvalg av økologisk mat.

Hva?

En stikkprøve gjort i 2001 av Thomas Strøm i FIVH, viser at det er stor forskjell mellom det forskjellige butikkjedene når det gjelder utvalget av økologisk mat.

Hvordan?

 • På en skala fra en til seks, der seks er best, kom dagligvarekjedene slik ut mht utvalget av økologiske varer:
  • Mega: 5
  • Prix: 5
  • ICA: 3
  • Rimi: 2
  • Kiwi: 1
  • Rema 1000: 1
 • Hvis det mangler økologiske matvarer i din nærbutikk, så spør etter dem, og be butikksjefen om å ta inn slike varer.

Hvorfor?

 • Ut fra hensynet til miljøet, dyrevelferd og menneskers helse er det ønskelig med et langt større omfang av økologisk matvareproduksjon.
 • Bøndene som produserer økologiske varer mangler kanaler for å få sine produkter fram til forbrukerne. Mye tyder på at omsetningen bremses opp hos de store matvarekjedene.
 • Vet å etterspørre økologiske varer, kan du bidra til å fremskynde en utvikling som kommer. Mye tyder nemlig på at vi vil få flere økologiske varer i butikkene de nærmeste årene.