BARNEARBEID ER IKKE DITT PROBLEM SOM FORBRUKER – ALENE

Ingen bedrifter ønsker dårlig omtale, særlig ikke knyttet til barnearbeid eller uforsvarlige arbeidsforhold hos sine produsenter. Dine spørsmål teller. Du kan spørre norske bedrifter hvordan de håndterer utfordringer som barnearbeid i leverandørkjeden. Kjøper de fra Kina, Bangladesh, Nepal eller andre typiske produsentland?

Framtiden i våre henders rapport om fritidstøybransjen viste nylig at få norske virksomheter har oversikt over arbeidsvilkår og miljøhensyn på fabrikkene der klærne våre blir laget.

Du som kjøper varene kan be bedriftene om å bli bedre på dette! Bedriftene bør i det minste vite om barnearbeid forekommer i deres bransje.

Be sportsbransjen ta ansvar, send en e-post!

Når du sender e-post til sport-og_fritidsklaer@etiskforbruk.no blir meldingen sendt til relevante aktører i sportsbransjen som får vite hva du forventer av dem!

Forslag til tekst:

Emnefelt i e-posten: Lager barn deres produkter?

Til leverandører av sport- og fritidstøy

Ifølge ILO er minst 218 millioner gutter og jenter under 17 år i arbeid og jeg forstår at blant andre ILO frykter at finanskrisen fører til økt barnearbeid i mange land. Barn blir satt i arbeid i stedet for å gå på skole. De produserer blant annet klærne vi her hjemme bruker til å nyte naturen og kose oss i.

Jeg forventer at norske sports- og turtøyprodusenter tar sin del av ansvaret og skjerper etikkarbeidet!

Din virksomhet bør:

  • Ha retningslinjer for miljø og arbeidsforhold i leverandørkjeden, som inkluderer barnearbeid. Retningslinjene må også følges opp!
  • Ha kartlagt risikoen for barnearbeid i din leverandørkjede – kan du oppgi hvor varene lages og av hvem?
  • Ha rutiner for å håndtere barnearbeid når dette forekommer

Verken UNICEF eller  Initiativ for etisk handel (IEH) oppfordrer til boikott. Vi ønsker forbedringer til barns beste.

Les mer om bakgrunnen for kampanjen på www.etiskforbruk.no.
Les om hvilke grep din virksomhet kan gjøre på www.etiskhandel.no

 

Hilsen