Møbler og innredning

Møbler av ødelagt regnskog

Møbler laget av tropisk trevirke har alltid vært ettertraktet og ”eksklusivt”. Mye av det tropiske tømmeret hogges i regnskogen i Sør-Amerika, Afrika eller Sørøst-Asia. Skal du kjøpe møbler, finnes det mange mer miljøvennlige alternativer å velge mellom.

Hva?

 • Mange slags møbler som selges i norske butikker kommer fra tropeskogene. Du kan for eksempel finne salongbord, skrivebord, stoler, hylleseksjoner og hagemøbler.
 • Vanlige tropiske tresorter er f.eks. teak og mahogni.

Hvordan?

 • Den eneste akseptable miljømerkingen av tropisk tømmer er Forest Stewardship Council (FSC), men etter det Regnskogsfondet kjenner til selges det ikke FSC-godkjente møbler i tropisk trevirke i Norge.
 • Derfor: Unngå møbler i teak, mahogni og andre tropiske tresorter.
 • Alternativene er å velge møbler laget av nordiske tresorter som for eksempel eik, bjørk, gran eller furu.
 • I utgangspunktet bør du altså være skeptisk til alle møbler laget av tropisk trevirke. Dersom du likevel velger å kjøpe møbler av tropisk tre, bør du undersøke hvor tømmeret kommer fra.
 • Du bør ikke stole blindt på utsagn fra butikken om at trevirket hogges på en miljøvennlig måte. Spør heller etter FSC-merkede produkter, eller kontakt Regnskogsfondet for å be om råd.

Hvorfor?

 • De fleste tropiske tresortene hogges i regnskogen i Sørøst-Asia, Afrika eller Latin-Amerika, og ødelegger både det biologiske mangfoldet og livsvilkårene for urbefolkning og andre lokale folkegrupper.
 • I løpet av forrige århundre forsvant antakelig halvparten av de tropiske regnskogene i verden.
 • Over halvparten av artene på jorda holder til i de regnskogene som er igjen. Regnskogsfondet anslår at 100 – 200 arter forsvinner hver eneste dag. Om ei uke fra nå av vil vi altså rundt tusen arter være borte for alltid.
 • Kommersiell tømmerhogst er den største trusselen mot regnskogene. Ofte åpner tømmerhoggerne nye skogsområder også for annen utnytting. Når trærne blir borte, forsvinner også mange av de andre artene som levde i skogen.
 • Våre egne ønsker om “eksklusive” møbler bør ikke føre til at vi ødelegger regnskogsområder i andre land.