Miljøgifter og forurensning

Brende bør merke produkter som blir farlig avfall

Norges Naturvernforbund og Miljøheimevernet har sendt forslag til miljøvernministeren om slik produktmerking. – Mobiltelefoner, elektronisk leketøy, sølvpuss og stekeovnsrens er blant produktene som bør utstyres med et miljøfaremerke, sier miljøgiftrådgiver Tom Erik Økland.

– Brende bør merke produkter som blir farlig avfall

Mobiltelefoner, elektronisk leketøy, sølvpuss og stekeovnsrens er blant produktene som bør utstyres med et miljøfaremerke, mener Norges Naturvernforbund og Miljøheimevernet.

I et brev som sendes i dag ber de to avsenderne om at miljøvernminister Børge Brende setter et slikt merke på alle produkter som skal leveres enten som spesialavfall eller elektrisk/elektronisk avfall. En slik ordning ville gjelde alle elektroniske produkter, inkludert lysrør og sparepærer, pluss maling, lakk, visse typer sterke vaskemidler, noen typer batterier med mer.

Mer retur og renere produkter

Miljøheimevernet og Norges Naturvernforbund ser to store fordeler med å innføre en slik merkeordning:

  • For det første blir det mye enklere for forbrukerne å vite hvilke produkter som må leveres inn til spesialbehandling. Hvert år havner tonnevis av farlige stoffer i naturen, fordi farlige produkter kastes sammen med det vanlige avfallet.
  • For det andre vil forbrukerne lettere kunne velge produkter som er så rene i utgansgpunktet, at de ikke behøver spesialbehandling når de skal kastes. Dette kan fungere som et sterkt signal til produsentene om å utvikle stadig renere produkter.

Miljøfaremerke finnes, men brukes lite

Det finnes allerede et miljøfaremerke i Norge, men det brukes bare på kjemikalier. Merket er derfor svært sjeldent på produkter som vanlige forbrukere møter i butikkhyllene.

Ett av stoffene som omfattes av denne merkeplikten er miljøgiften kvikksølv. Derimot er det ingen slik merkeplikt for lysrør eller sparepærer, som inneholder kvikksølv, og som forbrukerne skal levere inn som spesialavfall.

Nedenfor er det et forslag til hvordan et miljøfaremerke kan se ut. Merket – som altså er en uoffisiell versjon – er laget med utgangspunkt i det eksisterende miljøfaremerket for kjemikalier.