Miljøbevisst forbruk virker

Fra mange land finnes det eksempler på at miljøbevisste forbrukere har bidratt til å løse store miljøproblemer. Ofte kommer seirene slik: Forbrukerne går foran og viser at noe er mulig, produsentene og butikkene følger opp, – og så kommer myndighetene etter med regler til slutt. Her er noen slike eksempler fra Norge:

 

  • På 70-tallet sto forbrukerne i spissen for å bli kvitt fosfat i vaskemidler. Fosfatet førte til overgjødsling av elver og vann. Aller fremst i kampen sto en gruppe husmødre ved Mjøsa.
  • På 80-tallet spurte miljøbevisste forbrukere etter klorfritt papir. Klorutslippene fra papirproduksjonen sank med nitti prosent på få år. Forbrukerne bidro også med boikott av produkter som ødela ozonlaget.
  • 90-tallet var kildesorteringens store tiår. Vi forbrukere begynte å sortere avfallet: Papir her, glass der, metall hit og batterier dit. Mange begynte også å kompostere sitt eget matavfall. Resultatet var mye mer gjenvinning.
  • I år 2000 kom et nytt forslag om å forby de farligste, trykkimpregnerte materialene – etter flere år med press fra forbrukere og miljøorganisasjoner. Resultatet vil bli mindre utslipp av farlige tungmetaller.