Melk og meieriprodukter

mhvØkologiske meieriprodukter

Melk og meieriprodukter er en viktig del av kostholdet til de fleste her i landet. I takt med at flere bønder velger å legge om til økologisk produksjon, kommer det også stadig flere økologiske meieriprodukter på markedet.

Hva?

  • Melkeproduksjon kan være svært ressurskrevende, fordi dyrene fôres opp på mye kraftfôr. Dessuten er mye av landbruket svært ensidig drevet, noe som gjør det vanskelig for gården å være selvforsynt med miljøvennlig fôr eller bruke husdyrgjødsel.
  • Mange er opptatt av at melkekyrne skal ha det bra. Økologiske melkeprodukter kommer fra en mer miljøvennlig og naturlig melkeproduksjon.

Hvordan?

  • Alle økologiske produkter som selges i vanlige butikker skal være merket med en Ø.
  • Kjøp de økologiske meieriproduktene fra Tine som selges i mange dagligvareforretninger over hele landet.
  • Tine Lettmelk økologisk, Tine Kremfløte økologisk, Tine Lettrømme økologisk
  • og Norvegia økologisk er de økologiske meieriproduktene som finnes på markedet i dag. Tine sier det vil komme flere økologiske produkter og at distribusjonen vil bli bedre etter hvert som tilgangen på økologisk produsert melk øker.
  • Alle disse produktene er ikke distribuert over hele landet. På grunn av at den økologiske produksjonen foreløpig er lavere enn etterspørselen, hender det også at butikkene er utsolgt. Men stor etterspørsel fra forbrukerne vil bidra til å gjøre det mer attraktivt for flere bønder å legge om til økologisk produksjon. Spør etter de økologiske varene!
  • Hvis du har en øko-bonde i nærheten, kan du kanskje kjøpe økologisk melk direkte fra gården?

Hvorfor?

  • Økologisk melk og meieriprodukter er produsert på en mindre ressurskrevende måte. Bruk av kraftfôr i produksjonen er begrenset, da gården i størst mulig grad skal være selvforsynt med fôr fra gården. Kompost og husdyrgjødsel må tas i bruk i stedet for kunstgjødsel og sprøytemidler, og det skal derfor være balanse mellom dyretall og landbruksareal på gården. Dyrene skal ha stor grad av naturlig utfoldelse.
  • Ved foredling på meieriet skal det også tas i bruk energisparende teknologi, og det skal være minimal bruk av tilsetningsstoffer. Ved å kjøpe økologiske meieriprodukter med Ø-merket kan du være sikker på at du får et mindre ressurskrevende produkt som kommer fra et miljøvennlig landbruk.