Maling og lakk

Valg av maling innendørs

Maling er gjerne både helse- og miljøskadelig. Innendørs blir det ekstra viktig å unngå avgassing av helsefarlige stoffer, først og fremst løsemidler.

Hvordan?

  • Velg vannbasert maling, uten skadelige løsemidler.
  • Den vanlige vannbaserte malingen til innendørs bruk, kalles gjerne plastmaling. Her er store forskjeller i kvalitet, men mange skadelige avgasser er fjernet fra produktene de siste årene. Se etter produkter med miljømerket “EU-blomsten”.
  • Maling laget av naturlige stoffer finnes i handelen under betegnelsen “naturmaling”. Dette kan være et helse- og miljøvennlig alternativ (se nedenfor).
  • Hvis du vil bruke oljemaling, er linoljemaling et bedre alternativ enn den vanlige alkydoljemalingen. Produkter for innendørs bruk, er imidlertid vanskelig å få ta i i Norge. Det finnes naturmalinger med linolje og naturlige løsemidler som sitrusolje.

Hvorfor?

  • Organiske løsemidler som white sprit og terpentin finnes i store mengder i oljemaling. Løsemidlene er skadelige både for helse og miljø. Helsebelastningen av løsemidlene blir ekstra stor innendørs på grunn av lite utskifting av lufta, og fordi vi oppholder oss det meste av tiden innendørs.
  • Til innendørs bruk er det vanligvis ikke nødvendig å bruke oljemaling.
  • Linoljemaling har lavt innhold av løsemidler (dette kan variere, sjekk innholdsdeklarasjonen).
  • Naturmalinger gir en mer pustende overflate enn plastmaling, og dette er en fordel for innelufta. “Pustende” vil si at overflaten lar fuktighet passere gjennom.
  • Fargepigmenter og andre tilsetningsstoffer i maling kan inneholde giftige tungmetaller og andre miljøskadelige stoffer.