Kjøtt

Miljøtips for kjøttetere

Mange liker kjøtt. Men ikke alt kjøtt produseres på en måte som er forsvarlig for miljøet og dyrevelferden. Her finner du tips om kjøtt som smaker bedre for samvittigheten.

Hva?

 • Kjøttet vi finner i butikkene kan ha svært forskjellige historier bak seg, både når det gjelder hvordan dyra har levd, og hvordan produksjonen har påvirket miljøet.
 • De siste årene har mange forbrukere blitt mer bekymret for kjøttet vi spiser. Ressursbruk, dyresykdommer, hormonbehandling, dyr som lever trangt og transporteres over lange avstander: Dette er stikkord for store problemstillinger i internasjonalt landbruk. Flere av dem er aktuelle også for forbrukere som står foran kjøttdiskene i Norge.
 • Den som vil ta hensyn til miljø og dyrevelferd, har flere alternativer å velge mellom.

Hvordan?

 • Spiser du mindre kjøtt, og mer frukt og grønt, bruker du mindre ressurser. (Her er helseeksperter og miljøeksperter hjertens enige: Hvis alle hadde spist som amerikanere, ville kloden bare hatt plass til 2,5 milliarder (overvektige) mennesker.)
 • Her er tre typer kjøtt som scorer godt når det gjelder miljø og dyrevelferd: Viltkjøtt, økologisk kjøtt og kjøtt fra husdyr på utmarksbeite.
 • Viltkjøtt, for eksempel elg, reinsdyr og rype, finnes i mange butikker. Eventuelt kan du jakte selv, eller kjøpe av noen som gjør det. Som hovedregel er kjøtt av norsk vilt det mest miljøvennlige kjøttet du kan spise.
 • Økologisk kjøtt er på vei inn i stadig flere butikker. For eksempel selger enkelte dagligvarebutikker den økologiske “Stangekyllingen”. Mange Mega-butikker fører økologisk morrpølse.
 • Økologisk kjøtt av både storfe, svin og lam kan du bestille og få tilsendt. Sjekk hjemmesiden tilNorsk Økokjøtt
 • Hvis du handler i Oslo, kan du finne en oversikt over utsalgssteder for økologisk mat – også kjøtt -her. Oversikten er laget av Miljøheimevernet i Oslo.
 • Hvis du handler i Vestfold eller Telemark, kan du finne en oversikt over gårder og utsalgssteder for økologisk mat i disse fylkene her. Listen er laget av Naturvernforbundet.
 • Stadig flere gårder driver direkte salg av økologiske produkter, også kjøtt. Nettstedetspisgodt.no har en oversikt over slike gårder. Du må selv klikke på fylket du bor i, og sjekke utvalget på hver enkelt gård.
 • Velger du kjøtt av norsk sau og geit, får du produkter fra en relativt miljøvennlig og lite ressurskrevende matproduksjon – også om kjøttet ikke er økologisk.

Hvorfor?

 • Mye kjøttproduksjon er svært ressurskrevende, da dyrene fôres på for eksempel kraftfôr eller korn som kunne vært brukt som menneskemat. I gjennomsnitt går 90 prosent av energien tapt, når kornet går igjennom et dyr før det blir mat.
 • I økologisk kjøttproduksjon er bruk av kraftfôr meget begrenset. Det skal være balanse mellom dyretall og landbruksareal på gården, slik at gården kan være mest mulig selvforsynt med fôr, og kompost og husdyrgjødsel brukes i stedet for kunstgjødsel. Dyrene skal ha stor grad av naturlig utfoldelse.