Kjøleskap og fryser

Kjøleskap og fryser

De fleste kjøleskap inneholder fortsatt gasser som kan påvirke klimaet og ødelegge ozonlaget. Derfor er det viktig at du er litt nøye ved kjøp av nytt og behandling av utrangerte kjøleskap. Du kan også spare miljøet ved å legge deg til noen energivennlige kjøle-vaner.

Hvordan?

 • Sjekk energiforbruket når du kjøper nytt kjøleskap! Den nye energimerkeordningen gjør det lett å velge en modell med lavt energiforbruk (gruppe A). Vurder størrelsen: kjøleskapet bør verken være mye større eller mindre enn det du har behov for.
 • Sjekk kjølemiddel. De fleste kjøleskap inneholder klimagassen HFK (gamle modeller har KFK og HKFK). Du kan få kjøpt kjøleskap som bruker butan eller andre mindre miljøskadelige stoffer som kjølemiddel.
 • Lever gamle kjøleskap og frysere til mottak, slik at de farlige gassene kan tappes ut og behandles på en forsvarlig måte. Slike mottak finnes i hver kommune.
 • Når du kjøper nytt kjøleskap eller ny fryser kan du levere ditt gamle “kuldemøbel” i butikken.
 • Er du i tvil om hvor du kan levere ditt gamle kjøleskap, ta kontakt med kommunen.
 • Vil du spare energi, kan du venne deg til å lukke kjøleskapsdøra med det samme og kjøle ned varm mat før du setter den i kjøleskapet. Da unngår du at kjøleskapet varmes opp unødvendig. Husk på å avise kjøleskapet regelmessig: et fem millimeter tykt islag øker energiforbruket med 30 prosent.
 • Sjekk om du kan bruke et lavere kjøletrinn. Ekspertene anbefaler en maks-temperatur på sju grader. Øker du temperaturen i kjøleskapet fra fem til sju grader, kan du spare 15 prosent energi.
 • Sett opp kjøleskap og frysere på et kjølig sted og ikke ved siden av varmeovn eller komfyr. Hvis du tørker støv bak kjøleskapet, sparer du også energi.

Hvorfor?

 • Kjøleskap, frysere og brannslokkingsapparater kan fortsatt inneholde miljøfarlige klimagasser. De bidrar til drivhuseffekt og lager hull i ozonlaget. Når ozonlaget blir for tynt, kan mennesker og natur bli skadet av UV-strålene fra sola.
 • Gamle kjøleskap som er produsert før 1991 kan inneholde drivhus- og ozongassen KFK. Etter at KFK ble forbudt brukte man HKFK’er som kjølemiddel som er litt snillere enn KFKer, men også disse gassene er så skadelige for både klima og ozonlag at myndighetene har bestemt at de skal fases ut innen 2015.
 • De fleste nye kjøleskap og frysere bruker HFK-gasser som kjølemiddel. De inneholder ikke klor og brytes raskere ned enn de gassene som ble brukt før. På grunn av gassens uheldige klimaeffekt vurderer myndighetene ulike tiltak for å begrense bruken. Det hittil beste miljøalternativet når det gjelder kjøleskap er de som har butan som kjølemiddel. De er litt vanskeligere å få tak i, men det er ikke umulig.
 • Elektrisk utstyr, apparater og kjøkkenmaskiner bruker store mengder strøm. Redusert energiforbruk sparer både miljø og penger.