Strøm

Vi trenger alle lys og varme i hjemmet. Det er ikke å komme utenom at strøm er en vare vi alle trenger og vi alle kjøper. Strømkjøp er i seg selv ikke noe problem. Alle vil kjøpe strøm. Prisen er den største utfordringen når det kommer til strøm. Vi vil jo gjerne ha strømmen så billig som mulig. Tidligere var fokus på strøm kun på pris. Vi ville ha billig strøm siden strøm er strøm. Det var ikke noe forskjell på kvaliteten og det var ikke noe forskjell på hvor strømmen kom i fra.

Det er nå i endring og folk fokuserer mer på hva slags type strøm det er og hvordan strømmen er laget. Man kan si at det er et grønt skifte innenfor strøm også selv om strømmen som lages i Norge allerede er grønn da så å si all strøm i Norge produseres fra vannkraft.

Miljømerket strøm

Når du finner en leverandør av strøm tilbyr flere og flere leverandører miljømerket strøm. Dette gir det som bruker og kjøper av strøm en mulighet til å ta et bevisst valg om ditt strømforbruk. Strøm er såpass internasjonalt at selv om vi i Norge kun produserer grønn strøm så selges det ikke kun grønn strøm i Norge. Norge som land kjøper og selger strøm. Dette fordi strøm er ferskvare kan ikke strømmen lagres når man har overskudd av strøm.

Strømnettet er derfor koblet med Europa og har Norge for mye strøm sendes det ut av landet. Har Norge litt lite strøm i deler av landet kjøper man det inn fra utlandet. Dette med utenlands kjøpt strøm gjør at man får strøm i Norge fra produsenter som lager strøm fra andre kilder enn vann.

Når man så velger eller betaler for grønn strøm betyr ikke det at man velger hvem som skal produsere din strøm. Strømmen til huset ditt kommer til deg om du vil eller ikke fra hvem det nå måtte være. All strøm produsert går inn i et nett og ingen vet hvor strømmen som kommer til ditt hus kommer fra.

Derfor vil strømmen som du finner i din stikkontakt være den samme om du betaler for grønn strøm eller ikke. Det du sikrer deg ved å kjøpe strøm fra en leverandør som garanterer for grønn strøm er at den leverandøren når han kjøper strøm på Nord Pool Spot, som er en strøm børs, kun kjøper eller betaler en leverandør som driver med grønn produksjon av strøm.

Med andre ord, så er det en forskjell på hva du får i stikkontakten og hva som betales for. Strømmen kommer så betales den for til noen som produseres. Strømmarkedet er veldig spennende da alle produserer og selger til et sted. Statkraft som netteier distribuerer strøm som er produsert til alle som trenger det. Måten produsenter får betalt og bruker betaler er ved hjelp av mange forskjellige tellere overalt som teller hvor mye som blir produsert og hvor mye som brukes av hver enkelt slik at de som produserer får riktig betalt og de som bruker betaler riktige beløp.

Finansiere hobbyer

Aktiviteter

Det er viktig at vi holder oss i fysisk aktivitet. Som mennesker trenger vi å røre på oss. Vi får ofte plager og sykdommer av å sitte rolig. Mange sitter i Norge fordi det er så mye jobb. Da blir vi fort sittende hele dagen. På grunn av dette er det mange av oss som faktisk sykler eller går til jobb for å holde oss litt i aktivitet. Slik transport frem og tilbake til jobb gjelder jo mest for folk i byene. Det er en debatt i Norge om folk i byer med fokus på miljø og aktivitet ikke tenker på folk som bor utenfor de store byene. Mange mener at man burde redusere muligheter for bruk av bil eller øke kostnadene for bruk av bil slik at man blir tvunget over på sykkel og buss. Dette går jo selvfølgelig ikke overalt. Norge er et stort land og derfor er det viktig å ha et helhetlig perspektiv på hvordan dette kan gjøres.

Sport og idrett

En måte å holde seg i aktivitet og i form på er å spille en idrett. Liker du lagidrett eller liker du å holde på for deg selv finnes det idretter og ting å gjøre for alle og enhver. Fotball er den mest utbredte sporten i verden. Her deltar unge, eldre, gamle og profesjonelle om hverandre. I Norge er det lagt til rette for fotball de fleste steder. Om du bor i byen eller om du bor på landet vil du finne gode fotballbaner som gir deg mulighetene til å spille akkurat når du har lyst. Fotball er en sport som krever at du spiller sporten ganske ofte. Om du ikke får spilt nok så er det viktig at du bruker dine erfaringer og dine ferdigheter på en bedre måte. Her snakker vi om jogging eller andre måter å holde seg i god form. Form er viktig i fotball og mange spiller derfor fotball samtidig som man kanskje driver med annen utholdenhetsidrett på vinteren, som langrenn eller annet.

Finansiere hobbyer

Det koster å holde på med det man liker. Om det er du som liker det eller andre så er det viktig at man gjør det man liker på best mulig måte. Er du en type som tar for seg av det gode her i livet og ellers lar annet ligge så kan dette gjøres vet at man ikke er så flink til å følge opp på det påfølgende. Om du liker idrett, sport eller annen aktivitet kan det nytes på best måte ved å gjøre sporten. Du kan spille den selv eller du kan se på den. Begge deler koster penger. Det koster nok ikke like mye å spille sporten som det koster å følge med på den. Om du liker langrenn kan det være smart å kjøpe seg en bobil. Liker du fotball så er det mange som bruker samme fremkomstmiddel for å komme seg på tur.