Jo mindre, jo bedre

Etisk forbruk handler ikke bare om å kjøpe varer som er laget med tanke på mennesker, dyr og miljø. Det handler kanskje enda mer om å kjøpe færre varer i det hele tatt, skriver Carin Leffler i Framtiden i våre hender.

“Skulle India strevet etter det samme som oss, ville verden kollapset. Vi nordmenn må innse at det ikke er rom for ytterligere velstandsvekst”, sa tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen med faglig støtte. Økt privat forbruk er i dag den største miljøtrusselen. Jordas biosfære tåler ikke at alle mennesker på jorda får et norsk forbruk på viktig områder som husdyrprodukter, bomull, boligareal og bil- og flyreiser. Bare bilen, boligen og biffen står i dag for tre firedeler av vårt forbruk av energi, materialer og jordareal.

Hva om alle gjorde som meg?
Et forbruk som bare kan opprettholdes så lenge det er forbeholdt et mindretall, kan ikke forsvares etisk. Hevder vi at vår egen livsstil er bærekraftig, er det for eksempel ikke nok å bevise at verden i det lange løp tåler 500 millioner biler, som den har i dag. Vi må vise at den tåler tre og halv milliard biler! Så mange blir det nemlig, om alle i neste generasjon skal ha like mange biler som vi nordmenn nå kjører rundt med. Både materialforbruket og arealforbruket gjør dette umulig. En stadig mer ressurssparende teknologi er neppe nok til å gi oss et bærekraftig forbruk, så lenge forbruket fortsetter å øke i samme takt som nå. Om vi lykkes i å lage en vare med halvparten så mye ressurser, men samtidig forbruker dobbelt så mange varer, er vi like langt.

Heller tid enn ting
La oss begynne med å slå fast at “det mest miljøvennlige forbruket er det som aldri skjer”. Det betyr selvsagt ikke at vi skal slutte å kjøpe og forbruke. Likevel: Vi nordmenn ligger på verdenstoppen når det gjelder forbruk. De fleste av oss har mulighet til å kutte litt – og dét på de fleste områder.

Nesten uansett hva vi bruker pengene våre på, så har det uheldige konsekvenser for miljøet. Derfor er det å velge mer fritid framfor økt lønn kanskje noe av det viktigste en etisk forbruker kan gjøre.

Bruk pengene på café
Ellers bør du bruke minst mulig av pengene dine på de fem B’ene: Bil, bolig, biff, bomull og flyBilletter. Bruk heller mer på slike ting som vegetabilsk mat, restaurantbesøk, telefonering, kino, konserter, togreiser, terapi og bøker. Det er langt mer miljøvennlig å bruke 3000 kroner på å snakke i mobiltelefonen enn å bruke 3000 kroner på en flyreise!

Varer er vanligvis mer miljøskadelig enn tjenester. Bruk derfor penger på å kjøpe varer med god kvalitet og lang levetid. Kvitter du deg likevel med varer før de er utslitt, så gi dem bort, ikke kast dem.