Hoteller

Miljømerkede hoteller

Ta inn på et Svanemerket hotell!

Hva?

Svanemerking av hoteller omfatter alle overnattingssteder som minst tilbyr en seng, sengetøy, rengjøring og frokost. Camping og liknende omfattes altså ikke av ordningen.

Hvordan?

Hvis du har muligheten, bør du velge et svanemerket hotell.

Hvorfor?

Kravene til miljømerking av hotell gjelder hele driften, herunder energiforbruk, vannforbruk, rengjøring og avfallshåndtering. Hotellene må også gjennomføre mange små miljøtiltak.