Gulv og gulvbelegg

Parkett av ødelagt regnskog

De fleste mørke parkettsortene som selges i Norge er laget av tropisk trevirke. Trærne hogges i regnskogsområder i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Hogsten ødelegger artsmangfoldet i skogene og livsvilkårene for lokalbefolkningen. Dersom du ikke passer på, risikerer du å legge ødelagt regnskog på gulvet ditt. Heldigvis finnes det alternativer.

Hva?

  • Nesten all mørk parkett som selges i Norge lages av regnskogstømmer. Hvert år selges det 250 – 300 000 m2 parkett av tropisk trevirke.
  • Merbau-parkett er den mest solgte typen. Andre parkett-sorter av tropisk tre er angelique, bilinga, doussie, iroko, jatoba, kambala, kempas, mahogni, mutenye, virola og wengé.

Hvordan?

  • Det finnes mange gode alternativer til tropisk parkett: Ingen av de lyse parkettsortene lages av ødelagt regnskog. Mest vanlig er eikeparkett, som også selges i mørkere varianter.
  • Kirsebær er en annen mørk parkett som ikke ødelegger regnskogen.
  • Parkett laget av hevea (gummitre) er tropisk, men ødelegger ikke regnskogen.
  • Den eneste akseptable miljømerkingen av tropisk tømmer er Forest Stewardship Council (FSC), men etter det Regnskogsfondet kjenner til finnes det foreløpig ikke tropisk parkett som er 100 % FSC-godkjent.

Hvorfor?

  • Byggevarer er den varegruppen i Norge der det selges mest ødelagt regnskog. Det viktigste vareslaget er parkett, og treslaget det går mest av er merbau. Merbau hogges i regnskogen i Indonesia og Malaysia. Treslaget står på den internasjonale “rødlista” over truede arter.
  • Regnskogene er uten sammenligning den naturtypen på jorda som får mest juling. I løpet av forrige århundre forsvant antakelig halvparten av de tropiske regnskogene i verden.
  • Over halvparten av artene på jorda holder til i det som er igjen av regnskogene. Regnskogsfondet anslår at 100 – 200 av disse artene forsvinner hver eneste dag. Om ei uke fra nå av vil vi altså rundt tusen arter være borte for alltid.
  • Kommersiell tømmerhogst er den største trusselen mot regnskogene. Ofte åpner tømmerhoggerne nye skogsområder også for annen utnytting. Når trærne blir borte, forsvinner også mange av de andre artene som levde i skogen.