Forbrukerrapporten

forbrukerrapportenMolboavgift” på dynga kan bli borte

De fleste kommuner krever engangsgebyr for å ta imot problemavfall. Men dette kan det nå bli en endring av, skriver Forbrukerrapporten.

Bør vanlige forbrukere straffes eller premieres for å levere miljøfarlig avfall til kommunale mottak? Høres ut som et molbospørsmål, sier du? Vel: Sjekk denne historien fra Forbruker-rapporten.

Dyrt å bli kvitt asbest
Det sved kraftig på lønnskontoen til mannen på Toten da han lot miljøvettet bestemme hva han skulle gjøre med de gamle, asbestholdige eternittplatene. Mannen, som Forbruker-rapporten skrev om i novemberutgaven, hadde bestemt seg for at etterkommerne skulle slippe å arve et miljøproblem. Derfor tok han ned de gamle eternittplatene som var lagt på hustaket en gang på 1970-tallet, lastet dem pent opp i tilhengeren og kjørte de asbestholdige platene til GLT Avfall sitt mottak på Gjøvik. Sjokkert ble han presentert for en regning på 6600 kroner.

Klage til Miljøverndepartementet
Mannen betalte, men han skrev også et åpent brev til Miljøverndepartementet. Han ba daværende statsråd Siri Bjerke forklare hvorfor de som velger å opptre miljøbevisst og bringe farlig avfall til godkjent mottak, blir straffet med slike avgifter. Forbruker-rapporten skrev en artikkel om saken. Statens forurensningstilsyn (SFT) innrømmet i artikkelen at det er vanskelig å motivere folk til å handle miljøvennlig når de blir møtt med slike avgifter. Direktør Trond Syversen sa til bladet at kommunene bestemmer fritt om de vil ta betaling av dem som faktisk kommer med slikt avfall, eller regne kostnadene inn i det renovasjonsgebyret som alle husholdninger betaler.

“Molbo-avgiften” kan bli borte
Etter at saken sto på trykk i begynnelsen av november, har flere aviser fulgt den opp. SFT har sagt til flere at de ikke liker prispolitikk av den typen som nærmest straffer enkeltpersoner som går inn for å ta miljøansvar. “Levering av spesialavfall bør være innbakt i det generelle renovasjonsgebyret,” sier Karl Nordbraathen i SFT til Dagsavisen 12. november. Omtrent samtidig ble mannen med eternittplatene kontaktet av sitt lokale avfallsselskap, GLT Avfall i Gjøvik. Der vil styret nå se på problemet med friske øyne, forteller mannen til Forbruker-rapporten.

Forhåpentligvis vil dette føre til at vi slipper “straffeavgift” for å dra dit vi bør med farlig avfall. forbrukerrapporten.no følger saken. Og du kan jo reagere overfor din egen kommune, dersom du opplever noe som minner om molboavgifter på avfallsmottaket.