Forbruk for rettferdighet

Ideen om forbruk for rettferdighet bygger på en grunnleggende tanke om at produsentene eller arbeiderne i de første leddene av produksjonskjeden skal få anstendige lønner, og at det gjennom produksjon og handel skapes positive ringvirkninger og klare utviklingseffekter i lokalsamfunnet. Innen mange sektorer er det mellomleddene som tar den store fortjenesten, mens arbeiderne jobber på marginale lønner. Å øke andelen rettferdig handel er derfor en bedre måte å hjelpe på enn å nøye seg med tradisjonell u-hjelp.

The Fairtrade Foundation har dokumentert en økende etterspørsel i Europa, inklusive Norge, etter varer som representerer rettferdig handel. Undersøkelser har dokumentert en klar oppfating i opinionen om at det er urettferdigheter i den måten vesten driver handel med u-landene på, og at å øke andelen rettferdig handel er en bedre måte å hjelpe på enn å kun gi u-hjelp. Hele 85% av de spurte delte denne oppfatingen.

En kampanje som har fått økende oppslutning de siste årene er “Clean Clothes”. Clean clothes fokuserer spesielt på verden klesindustri og historien bak de klærne som tilbys oss i vestens butikker. Et annet nettsted men mange nyttige lenker og informasjon på dette området er Oneworld.net.

Rettferdig handel er ikke en oppgave for forbrukerne alene. I Norge har også representanter for produsenter og handelsnæring engasjert seg. Initiativ for Etisk Handel ble etablert i november 2000 av Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), Coop Norge, LO og Kirkens Nødhjelp. Målsetningen er å legge til rette for at norsk import bidrar til en sunn sosial og økonomisk utvikling i opprinnelseslandene. Det kan bare skje gjennom sosialt ansvarlig næringsvirksomhet der menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter ivaretas og der det skjer en stadig forbedring av sosiale forhold knyttet til produksjon.