Fisk

Miljøtips for fiskespisere

Norge har en utrolig lang kystlinje, og vi har stor tilgang på fersk og god fisk hele året. Men om du vil tenke miljø når du handler fisk, er det et par tips du bør ta med deg på veien.

Hva?

Fisk omsettes både i fersk og frossen tilstand, og brukes i mange forskjellige ferdigmatprodukter. Fisken i butikken kan ha svært forskjellig bakgrunn: Den kan stamme fra fiskeoppdrett, fra kystfiske eller fra trålfiske – og den kan ha reist kortere eller lengre før den har havnet i butikken din.

Hvordan?

  • Fisk selv! Om du er glad i sportsfiske, er dette det mest naturvennlige. Dessuten smaker maten man fanger selv ofte best. Husk å sjekke om du trenger fiskekort. Informasjon om fiskekort finner du her.
  • Kjøp ferskt. Fisk fra frysedisk eller på hermetikkbokser innebærer langt større ressurs- og energibruk. Frossenfisk – som “fiskepinner” – har gjennomgått en lang og energikrevende prosess og mye transport, og mye av næringsstoffene i fisken går tapt. Dessuten slipper du unødig emballasje om du kjøper ferskt.
  • Kjøp gammeldags. Fisk som er behandlet etter tradisjonelle konserveringsmetoder – som salting, tørking, røyking og så videre – er gjennomgående bedre for miljøet enn frossenfisk og hermetikk.
  • Kjøp lokalt. Om du har muligheten der du bor til å kjøpe fisk som kommer rett fra båtene, har dette klare miljøfordeler. Flere steder finnes det fiskemarkeder eller torg hvor man kan kjøpe fisk av lokale fiskere. Om veien fra havet til tallerkenen er kort, kutter man unødig transport; det minst miljøvennlige er i så måte eksotiske fiskeslag.
  • Kjøp villfisk framfor oppdrettsfisk. For å produsere én kg oppdrettslaks, går det med ca fire kg villfisk, og dette er dårlig ressursutnyttelse. Mye av fisken som laksen får kunne vi heller spist selv. Oppdrett kan også utgjøre en trussel for det lokale artsmangfoldet siden rømt fisk kan ødelegge næringsgrunnlaget til den “innfødte” fiskebestanden og spre smitte. Dette har vært et problem i en rekke norske elver.
  • Spis mindre tunfisk. Trålere som går etter tunfisk utgjør i dag en trussel for delfin- og spekkhogger-bestander i flere havområder, fordi de går i de samme garnene. Siden skal fisken foredles, hermetiseres, og fraktes over halve jordkloden.
  • Når du kjøper frossenfisk: Hvis du er sikker på at fisken kommer langt borte fra, la den ligge. Særlig bør dette gjelde når du kan få minst like gode, tilsvarende produkter som er fanget her hjemme. Alaskan Pollock kan være et godt eksempel: Anonym hvit fisk trenger ikke Norge importere fra den andre siden av jorda.

Hvorfor?

  • Om man kjøper fersk fisk unngår man energikrevende og forurensende industri, og foredlet fisk er dessuten ofte av langt dårligere kvalitet. Ved å gå i ferskdisken i stedenfor frysedisken kutter man energibruken drastisk.
  • Så og si alle fiskebestander i verden er truet av overfiske. Ved å fiske selv i hav eller innsjø minker man belastningen på overfiskede bestander i andre deler av verden.
  • Mesteparten av fôret som brukes i fiskeoppdrett er laget av villfisk. Dersom vi åt denne villfisken istedenfor oppdrettsfisken, ville maten rekke til mange flere mennesker. I flere utviklingsland kan det gå ut over fattigfolks matvaresikkerhet at småfisk eksporteres for å brukes som fôr i oppdrettsanlegg i den rike delen av verden.

Ansvarlig for dette tipset: Jon Bjartnes, Miljøheimevernet