Etisk Forbrukernettverk

Etisk Forbrukernettverk er et nettverk bestående av organisasjoner som jobber med aktuelle temaer for etisk bevisste forbrukere. Vår hovedoppgave er å legge til rette for etiske forbrukervalg gjennom informasjon, og på denne måten også øke antallet etisk bevisste forbrukere. Det nitidige arbeidet med de ulike sakene finner først og fremst sted i våre organisasjoner, mens Etisk Forbrukernettverk samordner det meste av relevant informasjon innen etisk forbruk.