Etisk forbrukernettverk

Dansker mot barnearbeid på kakaoplantasjer 

Danske Danida (tilsvarende norske NORAD) har inngått et samarbeid med sjokoladeprodusenter for å redusere omfanget av barnearbeid på kakaoplantasjer i Vest-Afrika.