Energisparende produkter

Sparepærer sparer strøm

Du kan spare hundrelapper på strømregningen ved å skifte ut vanlige lyspærer med energisparepærer.

Hva?

 • Energisparepærer er totalt sett billigere enn vanlige lyspærer, selv om de koster mer i butikken.
 • En energisparepære på 11 Watt gir like mye lys som en vanlig 60 Watts glødelampe og den varer fem ganger så lenge.
 • Energisparepærer gjør spesielt mye nytte for seg ute og i rom der lyset står på lenge, for eksempel på kjøkkenet, i ganger, arbeidsrom og trappeoppganger.
 • Energisparelys avgir ikke varme som de tradisjonelle lyspærene, og de er derfor mindre brannfarlige. De passer derfor spesielt bra på steder der en vil ha lys, men ikke varme, for eksempel i kjellerrom, boder eller ved bokhylla.

Hvordan?

 • Spør etter energisparepærer i nærbutikken! Fortsatt har ikke alle dagligvarebutikker (og heller ikke alle elektrobutikker) tatt inn energisparepærer på lik linje med de vanlige glødepærene. Hvis vi skal kunne kjøpe sparelys i nærbutikken i framtiden, må vi begynne å spørre etter dem der.
 • Det kan være store prisforskjeller på energisparepærer i butikkene. Det kan lønne seg å sjekke prisene i ulike butikker før du går til innkjøp.
 • Kjøp merkeprodukter! Ikke alle energisparepærer lyser like lenge: Pærer fra Sørøst-Asia som kommer til Norge under ulike merkenavn har et dårlig rykte. Hold deg til de kjente merkene: Osram, Philips, Sylvania, GE og Aura/Luma. De skal virke i 10-12 tusen timer.
 • Ute kan du bruke energisparepærer med fotoceller: De slår seg på og av automatisk med dagslyset. Da slipper du å sløse med strømmen fordi du har glemt å slå av utelysene på dagtid.
 • Brukte energisparepærer og lysrør må leveres som spesialavfall. De inneholder kvikksølv.

Hvorfor?

 • Ved å skifte ut en vanlig 60 Watts lyspære med et 11 Watts sparelys, kan du spare over 100 kWh i året!
 • Hadde alle husholdninger i Norge erstattet tre 60 Watts lyspærer med energisparepærer, kunne vi har spart energi som tilsvarer produksjonen i et Alta-kraftverk i løpet av ett år.
 • Internasjonale sammenligninger pleier å vise at Norge har det høyeste strømforbruket per innbygger i Europa.

Ansvarlig for dette tipset: Jon Bjartnes, Miljøheimevernet