Grønn hverdag

mhvFriele bøyer av for etikk-kritikk

Kaffehuset Friele ville ikke ta ansvar for arbeidsforholdene på kaffeplantasjene. Men etter press fra Hakon-gruppen og Rema 1000, lover Friele bot og bedring.

Første skritt for Friele var å melde seg inn i Initiativ for Etisk Handel.

 

Grønn hverdag

mhvRettferdig sjokolade hos britiske COOP

De britiske COOP-butikkene skal gå over til å kun selge rettferdig sjokolade.

Rettferdig handel, eller fair trade, er et stadig voksende fenomen i Storbritannia. Råvarene til COOPs rettferdige sjokolade skal handles i Ghana. Sjokoladen kommer til å fylle britiske COOP-hyller i løpet av 2003.

I sommer kom det fram at mesteparten av sjokoladen på det norske markedet kan være laget av folk som jobber på slavelignende kontrakter.

Etisk forbrukernettverk

Ny portal

Dette er en ny nettportal for deg som vil ta mer hensyn til miljø, dyrevern og verdens fattige når du handler varer i butikken.

Barne- og familieminister Laila Dåvøy åpnet etiskforbruk.no den 5. desember, på Forbrukerinspektørene på NRK.

Bak den nye portalen står Etisk Forbrukernettverk, en sammenslutning av elleve organisasjoner og stiftelser som veileder forbrukerne til et mer miljøvennlig, rettferdig og dyrevennlig handlemønster. Vi har gått sammen for å lage en forbrukerportal på nett, for å gjøre det enklere for deg som forbruker å vite hva du bør tenke på og se etter hvis du ønsker å bidra til et mer etisk forbruk.

Etisk forbruk omfatter hensynet til miljøet, til dyrevelferd og rettferdig handel med fattige land. På forsiden finner du en liste over tips. Klikker du på et tema som interesserer deg, vil du finne ett eller flere tips om hva du kan gjøre. Hvert av tipsene er laget av én bestemt organisasjon, som selv står ansvarlig for innholdet.

Følgende organisasjoner og stiftelser er tilsluttet Etisk Forbrukernettverk:
Miljøheimevernet, Max Havelaar, Norges Naturvernforbund, Global, Framtiden i Våre Hender, NOAH for dyrs rettigheter, Dyrebeskyttelsen i Norge, Forbrukerrådet, PRESS – Redd Barnas Ungdom, Regnskogsfondet og Stiftelsen Miljømerking.

Grønn hverdag

mhv

Grønn hverdag/ Miljøheimevernet har undersøkt hvilke nye biler som er mest miljøvennlige i bruk.

Vinneren av testen er hybridbilen Toyota Prius. Hybridbiler er en forholdsvis ny bilteknologi, som kombinerer en elektromotor med en vanlig bensinmotor.

Forbrukerrapporten

forbrukerrapportenMolboavgift” på dynga kan bli borte

De fleste kommuner krever engangsgebyr for å ta imot problemavfall. Men dette kan det nå bli en endring av, skriver Forbrukerrapporten.

Bør vanlige forbrukere straffes eller premieres for å levere miljøfarlig avfall til kommunale mottak? Høres ut som et molbospørsmål, sier du? Vel: Sjekk denne historien fra Forbruker-rapporten.

Dyrt å bli kvitt asbest
Det sved kraftig på lønnskontoen til mannen på Toten da han lot miljøvettet bestemme hva han skulle gjøre med de gamle, asbestholdige eternittplatene. Mannen, som Forbruker-rapporten skrev om i novemberutgaven, hadde bestemt seg for at etterkommerne skulle slippe å arve et miljøproblem. Derfor tok han ned de gamle eternittplatene som var lagt på hustaket en gang på 1970-tallet, lastet dem pent opp i tilhengeren og kjørte de asbestholdige platene til GLT Avfall sitt mottak på Gjøvik. Sjokkert ble han presentert for en regning på 6600 kroner.

Klage til Miljøverndepartementet
Mannen betalte, men han skrev også et åpent brev til Miljøverndepartementet. Han ba daværende statsråd Siri Bjerke forklare hvorfor de som velger å opptre miljøbevisst og bringe farlig avfall til godkjent mottak, blir straffet med slike avgifter. Forbruker-rapporten skrev en artikkel om saken. Statens forurensningstilsyn (SFT) innrømmet i artikkelen at det er vanskelig å motivere folk til å handle miljøvennlig når de blir møtt med slike avgifter. Direktør Trond Syversen sa til bladet at kommunene bestemmer fritt om de vil ta betaling av dem som faktisk kommer med slikt avfall, eller regne kostnadene inn i det renovasjonsgebyret som alle husholdninger betaler.

“Molbo-avgiften” kan bli borte
Etter at saken sto på trykk i begynnelsen av november, har flere aviser fulgt den opp. SFT har sagt til flere at de ikke liker prispolitikk av den typen som nærmest straffer enkeltpersoner som går inn for å ta miljøansvar. “Levering av spesialavfall bør være innbakt i det generelle renovasjonsgebyret,” sier Karl Nordbraathen i SFT til Dagsavisen 12. november. Omtrent samtidig ble mannen med eternittplatene kontaktet av sitt lokale avfallsselskap, GLT Avfall i Gjøvik. Der vil styret nå se på problemet med friske øyne, forteller mannen til Forbruker-rapporten.

Forhåpentligvis vil dette føre til at vi slipper “straffeavgift” for å dra dit vi bør med farlig avfall. forbrukerrapporten.no følger saken. Og du kan jo reagere overfor din egen kommune, dersom du opplever noe som minner om molboavgifter på avfallsmottaket.

Etisk forbrukernettverk

Ny nettportal for etisk forbruk 

På jakt etter julegaver med etisk profil? Miljøvennlig shampo? Rettferdig te? Ny skjorte til julebordet? Hva med økologisk kjøtt og vin til festmiddagen?

Fra nå av blir det lettere å være etisk bevisst forbruker i Norge. Elleve organisasjoner og stiftelser har gått sammen om den nye nettportalen etiskforbruk.no, som ble åpnet av barne- og familieminister Laila Dåvøy på NRK TV i går.

Mye om mat og klær: Etisk forbruk omfatter hensynet til miljøet, til dyrevelferd og til rettferdig handel med fattige land. Målet med portalen er å gi enkel tilgang til tips om hvordan vanlige forbrukere kan ta slike hensyn i hverdagen. Fra første dag kan portalen tilby flere hundre forslag til produkter du kan kjøpe eller ting du kan gjøre. Det er flest tips om matvarer og klær på listene, men du finner også hjelp hvis du for eksempel skal kjøpe parkett eller plassere sparepengene dine. Og hva med å ta inn på et miljømerket hotell i juleferien?

Økende interesse: Bak portalen står Etisk Forbrukernettverk, en sammenslutning
av norske organisasjoner og stiftelser som arbeider med miljø, internasjonal solidaritet og dyrevern. Initiativtagerne mener interessen for etisk forbruk er økende blant norske forbrukere, og at den nye nettportalen vil fylle et behov for mer oppmerksomhet og informasjon om etisk forbruk.

Med og uten kjøtt: Nettverket bak portalen er bredt sammensatt, og det bærer også tipsene på siden preg av. Hver organisasjon er ansvarlig for innholdet i sine egne tips. Og selv om organisasjonene bak portalen er enige om mye, behøver de ikke være enige om alt: Derfor kan du både finne “Miljøtips for kjøttetere” (fra Miljøheimevernet) og tips om “Mat uten dyr” (fra dyrevernorganisasjonen NOAH). Målet er at bevisste forbrukere uansett skal finne svar på de spørsmål de stiller seg.

Disse er med: Følgende organisasjoner og stiftelser er tilknyttet nettverket:
Regnskogsfondet, Stiftelsen Miljømerking, Miljøheimevernet, Max Havelaar, Forbrukerrådet, Norges Naturvernforbund, Global, PRESS – Redd Barnas Ungdom, Framtiden i Våre Hender, NOAH for dyrs rettigheter og Dyrebeskyttelsen i Norge.