Byggevarer

Alternativer til trykkimpregnert tre

Det finnes alternativer til trykkimpregnert tre for værutsatte konstruksjoner. Disse blir stadig lettere tilgjengelig ettersom vi nærmer oss datoen for salgsforbud av vanlige trykkimpregnerte materialer – 1. oktober 2002.

Wood Polymer Technologies
Norsk selskap som har utviklet impregneringsteknikk basert på rester fra sukkerproduksjon. Impregneringskjemikalier som minner om trærnes naturlige, beskyttende stoffer metter veden og gjør den hardere og mer motstandsdyktig. Produktene er miljømerket med Svanen.
Kjerneved av furu
Kjerneved av furu har en naturlig beskyttelse mot råte. Våre flotte stavkirker ble bygget av kjerneved. De ble tjæret hvert 5. år og er nå 7-800 år gamle. Kjerneved er å få kjøpt gjennom en del små sagbruk rundt om i landet.Kanskje kan byggvareforretninger også skaffe kjerneved? Det er verdt å spørre. Du kan også plukke ut planker med mye mørk kjerneved når du kjøper trelast til utendørs bruk.

Sibirsk lerk
Lerk er et treslag som lik kjerneveden av furu har naturlig beskyttelse mot råte. Det importeres fra Sibir, og selges idag på mange byggevarehus. Importører: Norwood, tlf. 31283505,EcoTimber, tlf. 66850318, Tundralerk AS, tlf. 35968820 ogSibirsk Lerk AS, tlf. 35534177.

TMF Tungmetallfri trykkimpregnering
Disse materialene er trykkimpregnert med nedbrytbare soppdrepere (Jotun Scanimp), og er fri for tungmetaller. Materialene er godkjent i klasse AB, det vil si til bruk i værutsatte konstruksjoner over bakken. Produseres av Moelven og kan bestilles fra de fleste byggevarehus.

BKD Tungmetallfri trykkimpregnering
Som TMF, er dette trykkimpregnert med et tungmetallfritt impregneringsmiddel. Produseres av Otta Sag og er foreløpig å få kjøpt hos forhandlere i Gudbrandsdalen, Møre og Sogn og Fjordane.

Wolmanit-impregnering
Denne typen impregnering inneholder ikke arsen eller krom, men forskjellige kobberforbindelser og borsyre. Den er mindre skadelig enn vanlig (CCA-) impregnering, men den er ikke giftfri.

MøreRoyal
Treet er impregnert med kobber og ammoniakk og etterpå vakuumkokt i linolje. Som Wolmanit-impregneringen er den ikke tungmetallfri og derfor ikke det beste alternativet. Materialene egner seg til værutsatte konstruksjoner over bakken (godkjent klasse AB), og skal være vedlikeholdsfrie i 10 år. Trevirket kan kjøpes eller bestilles hos Byggmakker og noen andre trelasthandlere. Produsent er Møre Tre.

Ansvarlig for dette tipset: Jon Bjartnes, Miljøheimevernet