Bomull

Miljøtips om bomullsklær

Bomullsproduksjon skaper store miljøproblemer. Framtiden i våre hender (FIVH) har rangert 11 store kleskjeder etter graden av omsetning og kunnskap om miljømerkede tekstiler, og gir gode råd om valg av klær.

Hva?

Tradisjonell bomullsdyrking og bearbeiding skaper store miljøproblemer, særlig i u-land, der bomullsproduksjonen er mest utbredt. Ved å redusere bomullsforbruket og velge miljømerkede klær, kan du være med på å redusere den belastningen produksjonen av bomullstøy er for miljøet.

Hvordan?

 • Kjøp og bruk mindre bomullsklær og andre bomullsprodukter.
 • Velg produkter med god kvalitet, klassisk og fleksibel design.
 • La klær gå i arv, bruk brukthandelen eller bytt klær med andre.
 • Forsøk å reparere ødelagte klær så langt det lar seg gjøre.
 • Oppsøk steder som tilbyr miljømerkede bomullsprodukter. I rapporten ”Hvit og ren” fra 2001 rangerte Framtiden i våre hender store kleskjeder etter omsetning og kunnskap om miljømerkede tekstiler. Kjedene ble rangert i fem grupper, der gruppe 1 er minst og gruppe 5 er mest miljøbelastende. Resultatet ble slik:
  • Gruppe 1: KappAhl
  • Gruppe 2: Hennes & Mauritz
  • Gruppe 3: Coop, Cubus, Lindex
  • Gruppe 4: Gresvig, Levis, J&C, Bik-Bok
  • Gruppe 5: Benetton, Vero Moda

Hvorfor?

 • Bomullsdyrking krever store mengder vann, kunstgjødsel, energi og sprøytemidler. I tillegg legger den beslag på betydelige arealer matjord. Også bearbeiding av bomullsfibre krever betydelige mengder energi og kjemikalier.
 • Det årlige bomullsforbruket i Norge krever:
  • Like mye energi som hele Trondheims befolkning bruker i sine boliger.
  • CO2-utslipp tilsvarende utslippet fra 190.000 personbiler.
  • 1,3 ganger sprøytemiddelforbruket i norsk landbruk årlig.
  • Om lag fem prosent av det totale norske forbruket av kunstgjødsel hvert år.
  • Like mye vann som vannforbruket for alle husholdninger i Tyskland per år.
  • Omtrent 14 prosent av det fulldyrkede jordbruksarealet i Norge.
 • Disse miljøbelastningene bæres i stor grad av bomullsproduserende u-land. Den økologiske katastrofen som har rammet Aralsjøen og området rundt er bare ett eksempel.

Ansvarlig for dette tipset: Carin Leffler, FIVH