Bil

Miljømerkede bilpleiemidler

Spør etter svanemerkede bilpleiemidler på bensinstasjonen.

Hva?

Med bilpleiemidler menes forskjellige kjemiske midler til blant annet vask og polering av bil. Dette kan f.eks. være voks, avfettingsmidler, felgrens, bilsjampo mm.

Hvordan?

Når du er på bensinstasjon og i bilrekvisitabutikker, kan du velge Svanemerkede bilpleiemidler. Det er ikke mange produkter godkjent, så spør betjeningen. Hvis du ikke finner Svanemerkede produkter, så unngå i hvert fall produkter med helsefaremerking.

Hvorfor?

  • Bilpleiemidler inneholder ofte miljø- og helseskadelige stoffer, blant annet sterke løsemidler. Bruk av sterkere stoffer enn nødvendig kan være skadelig for miljøet, helsa og lakken på bilen.
  • Når du velger Svanemerkede bilpleiemidler, har du en garanti for at produktet oppfyller strenge miljø- og helsekrav til alle innholdsstoffene. I tillegg er Svanemerkede bilpleiemidler testet slik at de virker like godt som bilpleiemidler uten svanemerket.

Ansvarlig for dette tipset: Jan Erik Stokke, Stiftelsen Miljømerking