Batterier

svanenMiljømerkede oppladbare batterier

Velg oppladbare batterier og batteripakker med Svanemerket.

Hva?

Til gruppen oppladbare batterier i standardstørrelser og i batteripakker til f.eks. mobiltelefon og videokamera.

Hvordan?

  • Se etter oppladbare batterier med Svanemerket. Unngå nikkel-kadmiumbatterier (NiCd) og apparater som inneholder denne typen batterier. Nikkel-metallhydrid og litium-ion er generelt bedre for miljøet enn nikkel-kadmiumbatterier.
  • Levér inn brukte oppladbare batterier og batteripakker og apparater som inneholder oppladbare batterier til forhandleren.

Hvorfor?

Oppladbare batterier inneholder ofte miljøskadelige tungmetaller. I Svanemerkede batterier er det ikke tillatt Å tilsette tungmetaller. Oppladbare batterier er den viktigste kilden til kadmiumforurensning.

Ansvarlig for dette tipset: Jan Erik Stokke, Stiftelsen Miljømerking