Bananer

Rettferdige bananer

Se etter Max Havelaars merke når du kjøper bananer. Merket er en garanti for at bananarbeiderne får gode arbeidsbetingelser og sosiale vilkår, samt en rettferdig pris for produktet sitt.

Hva?

Max Havelaar-merket på bananer i norske butikker betyr ikke bare at banan-abeiderne får skikkelig betalt. Bananene er også økologisk dyrket – det vil si at det hverken er brukt kunstgjødsel eller sprøytemidler i produksjonen.

Hvordan?

  • De rettferdige og økologiske bananene selges i NorgesGruppens største butikker over hele østlandet og i Bergen. De ulike butikkene er Meny, Ultra, Centra, Bikuben, Dragesett og Safari.
  • Hvis det ikke fins Max Havelaar-merkede bananer i din butikk, så spør betjeningen. Et slikt spørsmål kan være ditt bidrag til en bedre fordeling i verden.

Hvorfor?

  • Max Havelaar-merket er en garanti for at bananarbeiderne i utviklingsland får gode arbeidsbetingelser og tryggere sosiale vilkår. Gjennom ordningen får små bananplantasjer direkte tilgang til vestlige markeder, noe som gir mulighet for vekst og utvikling – til beste for mennesker og miljø.
  • Stadig flere er blitt bevisst på at handel er et svært effektivt middel for å oppnå økonomisk utvikling blant fattige mennesker i fattige land. Som forbruker har du muligheten til å være med å påvirke markedet – til beste for arbeiderne i utviklingsland.

Ansvarlig for dette tipset: Ragnhild Hammer, Max Havelaar